Stjórn og nefndir

Netfang: kkh@kkh.is

Stjórn 2019-2020

Formaður:              Hjalti Gunnarsson
Gjaldkeri:                Sigmundur Brynjólfsson
Ritari:                       Úlfhéðinn Sigurmundsson
Varaformaður:      Bjarni Arnar Hjaltason
Meðstjórnandi:     Loftur Sn. Magnússon


Nefndir 2019-2020

Pallanefnd:

Sigurður Snær Sveinsson, form.
Elvar Logi Gunnarsson
Hjálmur Hjálmsson
Sæþór Fannar Einarsson

Erindisbréf Pallanefndar:
1.  Sér til þess að stólar og pallar séu ávallt til reiðu á æfingum, æfingadögum og tónleikum hvar sem þeir eru haldnir.
2.  Sér um flutning á pöllum þar sem æfingar eða tónleikar eru hverju sinni.
3.  Sér um viðhald palla í samráði við stjórn kórsins.


Söngskrárnefnd:

Konráð Ásgrímsson, form.
Einar H. Haraldsson
Guðjón Birgisson
Agnar Jóhannsson
Brynjar Sigurðsson
Snorri Jóhannesson
Þorleifur Jóhannesson
Sigurjón Sigurðsson
Sigurður Bjarnason
Sigmundur Jóhannesson

Erindisbréf Söngskrárnefndar:
1.  Ber ábyrgð á söngskrá fyrir vortónleika.
2. Safnar auglýsingum og styrktarlínum.
3. Gerir tillögur að öðru efni í söngskrá.
4. Sér um að efnisöflun sé lokið fyrir miðjan mars.
5. Semur um prentun söngskrár og kemur öllu efni í prentsmiðju.
6. Sér um prófarkalestur.
7. Tryggir að prentun a.m.k. 1500 eintaka sé lokið viku fyrir vortónleika.
8. Tryggir dreifingu söngskrár tímanlega fyrir tónleika.
9. Söngskrá verði dreift með póstdreifingu í Uppsveitir og Flóa.
10. Kynni sér reglur Póstsins varðandi dreifingu á fjölpósti.

Ath. lagt er til að nefndarmenn skipti með sér verkum, t.d. að hluti nefndarmanna sinni eingöngu auglýsingasöfnun meðan að aðrir sjái um efnisöflun að öðru leyti, samskipti við prentsmiðju, setjara, prófarkalestur, dreifingu og annað sem til fellur. Mikilvægt er að fá uppgefnar kennitölur þeirra sem greiða fyrir auglýsingar og styrktarlínur


Skemmtinefnd:

Einar Logi Sigurgeirsson, form.
Sigurður Ágústsson
Bjarni Hjaltason
Agnar Jóhannsson
Þorkell Þorkelsson
Elvar Logi Gunnarsson

Erindisbréf Skemmtinefndar:
1. Skal vera undirbúin með skemmtiatriði við hinar ýmsu uppákomur kórsins s.s. á jólafundi, á lokahófi kórsins að vori, í árlegum reiðtúr og á tilfallandi skemmtikvöldum sem kórinn stendur fyrir hvort heldur einn eða í félagi við aðra kóra.
2. Sér um árlegan reiðtúr kórfélaga.
3. Hefur heimild til að kalla sér til aðstoðar aðra karlakórsfélaga ef þörf krefur.
4. Getur ekki skuldbundið kórinn fjárhagslega án samþykkis stjórnar.
5. Gefur stjórn skriflega skýrslu um störf nefndarinnar fyrir aðalfund.


Nótnaverðir:

Svanur Einarsson
Gylfi Þorkelsson
Helgi Már Gunnarsson

Erindisbréf Nótnavarða:
1. Sjá um að fjölfalda nótur og afhenda kórfélögum í samráði við kórstjóra.
2. Halda spjaldskrá yfir nótur kórsins og annast vörslu hennar.
3. Sjá til þess að nýjir kórfélagar fái í hendur nótur með klassískum karlakórslögum sem kórinn syngur gjarnan með öðrum kórum og/eða við hin ýmsu tækifæri.


Siðanefnd:

Páll Jóhannsson
Sigurður Bjarnason

Erindisbréf Siðanefndar:
1. Sér um afmælisgjafir á merkisafmælum kórfélaga og viðurkenningar eftir samfellda þátttöku þeirra í kórnum skv. reglum kórsins.
2. Fylgist með því að kórfélagar eigi ávallt viðeigandi einkennisföt, nælur og merki kórsins.
3. Sér til þess að kórfélagar séu ávallt í viðeigandi klæðnaði eftir tilfellum.
4. Tryggir að alltaf sé til gjafaefni, s.s. borðfánar og nælur.
5. Gefur út og hefur með höndum leiðbeiningar til nýrra kórfélaga, s.s. um kaup á kórklæðnaði.


Ritstjórn heimasíðu:

Þorleifur Jóhannesson, form.
Gylfi Þorkelsson

Erindisbréf Ritstjórnar heimasíðu:
1. Sér um að uppfæra reglulega efni á heimasíðunni.
2. Kemur nýju efni á síðuna, s.s. myndum, greinum, auglýsingum og tilkynningum.
3. Getur ekki skuldbundið kórinn fjárhagslega án samþykkis stjórnar.
4. Hefur heimild til að kalla sér til aðstoðar aðra karlakórsfélaga ef þörf krefur.


Lagavalsnefnd:

Hjalti Gunnarsson
Konráð Ásgrímsson
Elvar Logi Gunarsson
Bjarni Hjaltason


Ferðanefnd:


Búninganefnd:

Guðjón Birgisson
Þorleifur Jóhannesson
Brynjar Sigurðsson


Raddformenn:

Einar Logi Sigurgeirsson, 2. bassi
Hjálmur Pétursson, 1. tenór
Einar H. Haraldsson, 1. bassi
Egill Jónasson, 2. tenór

Til vara:
Þorkell Þorkelsson, 2. bassi
Konráð Ásgrímsson, 1. tenór
Friðgeir Stefánsson, 1. bassi
Guðjón Birgisson, 2. tenór