Stjórn 2017-2018

Formaður: Helgi Már Gunnarsson  
Gjaldkeri: Sigurður Bjarnason  
Ritari: Úlfhéðinn Sigurmundsson  
Varaformaður: Grímur Guðmundsson  
Meðstjórnandi: Sigmundur Brynjólfsson  

 


Nefndir 2017-2018


Pallanefnd:
 
Gunnlaugur Magnúson formaður
Grétar Skúlason
Þorkell Þorkelsson
Sigmundur Jóhannesson 

Erindisbréf Pallanefndar:

 1. Sér til þess að stólar og pallar séu ávallt til reiðu á æfingum, æfingadögum og tónleikum hvar sem þeir eru haldnir.
 2. Sér um flutning á pöllum þar sem æfingar eða tónleikar eru hverju sinni.
 3. Sér um viðhald palla í samráði við stjórn kórsins.


Söngskrárnefnd:

Steinþór Guðjónsson, formaður
Einar H. Haraldsson
Guðjón Birgisson
Agnar Jóhannsson
Torfi Áskelsson
Rúnar Guðmundsson
Loftur Magnússon
Sæþór Fannar Einarsson

Erindisbréf Söngskrárnefndar:

 1. Ber ábyrgð á söngskrá fyrir vortónleika.
 2. Safnar auglýsingum og styrktarlínum.
 3. Gerir tillögur að öðru efni í söngskrá.
 4. Sér um að efnisöflun sé lokið fyrir miðan mars.
 5. Semur um prentun söngskrár og kemur öllu efni í prentsmiðju.
 6. Sér um prófarkalestur.
 7. Tryggir að prentun a.m.k. 1500 eintaka sé lokið viku fyrir vortónleika.
 8. Tryggir dreifingu söngskrár tímanlega fyrir tónleika.
 9. Söngskrá verði dreift með póstdreifingu í Uppsveitir og Flóa.
 10. Kynni sér reglur Póstsins varðandi dreifingu á fjölpósti.

Ath. lagt er til að nefndarmenn skipti með sér verkum, t.d. að hluti nefndarmanna sinni eingöngu auglýsingasöfnun meðan að aðrir sjái um efnisöflun að öðru leyti, samskipti við prentsmiðju, setjara, prófarkalestur, dreifingu og annað sem til fellur. Mikilvægt er að fá uppgefnar kennitölur þeirra sem greiða fyrir auglýsingar og styrktarlínur

 


Skemmtinefnd:

Aðalsteinn Þorgeirsson, formaður
Sigurður Ágústsson
Bjarni Hjaltason
Hjálmur Hjálmsson
Elvar Logi Gunnarsson
Brynjar Sigurðsson

Erindisbréf Skemmtinefndar:

 1. Skal vera undirbúin með skemmtiatriði við hinar ýmsu uppákomur kórsins s.s. á jólafundi, á lokahófi kórsins að vori, í árlegum reiðtúr og á tilfallandi skemmtikvöldum sem kórinn stendur fyrir hvort heldur einn eða í félagi við aðra kóra.
 2. Sér um árlegan reiðtúr kórfélaga.
 3. Hefur heimild til að kalla sér til aðstoðar aðra karlakórsfélaga ef þörf krefur.
 4. Getur ekki skuldbundið kórinn fjárhagslega án samþykkis stjórnar.
  Gefur stjórn skriflega skýrslu um störf nefndarinnar fyrir aðalfund. 

        


Nótnaverðir:
Svanur Einarsson
Gylfi Þorkelsson

Erindisbréf Nótnavarða:

 1. Sjá um að fjölfalda nótur og afhenda kórfélögum í samráði við kórstjóra.
 2. Halda spjaldskrá yfir nótur kórsins og annast vörslu hennar.

Sjá til þess að nýjir kórfélagar fái í hendur nótur með klassískum karlakórslögum sem kórinn syngur gjarnan með öðrum kórum og/eða við hin ýmsu tækifæri.


Siðanefnd:

Rúnar Jökull Hjaltason
Eiríkur Ágústsson

Erindisbréf Siðanefndar:

I.  Sér um afmælisgjafir á merkisafmælum 
     kórfélaga og viðurkenningar eftir 
     samfellda þátttöku þeirra í kórnum,
     skv. reglum kórsins.

II.  Fylgist með því að kórfélagar eigi ávallt 
      viðeigandi einkennisföt, nælur og
      merki kórsins.
III.  Sér til þess að kórfélagar séu ávallt í
      viðeigandi klæðnaði eftir tilefnum.
IV.   Tryggir að alltaf sé til gjafaefni, s.s.
        borðfánar og nælur.
V.   Gefur út og hefur með höndum 
       leiðbeiningar til nýrra kórfélaga, s.s. um
       kaup á kórklæðnaði.

 


Ritstjórn heimasíðu:
Þorleifur Jóhannesson, ritstjóri
Gunnlaugur Magnússon
Gylfi Þorkelsson

Erindisbréf Ritstjórnar heimasíðu:

I.   Sér um að uppfæra reglulega efni á 
       heimasíðunni.

II.  Kemur nýju efni á síðuna, s.s. myndum,
      greinum, auglýsingum og tilkynningum.
III.  Getur ekki skuldbundið kórinn
       fjárhagslega án samþykkis stjórnar.
IV.   Hefur heimild til að kalla sér til aðstoðar
      aðra karlakórsfélaga ef þörf krefur.


Lagavalsnefnd:
Hjalti Gunnarsson
Konráð Ásgrímsson
Elvar Logi Gunnarsson
Bjarni Hjaltason

 

 

Skoðunarmenn:
Eiríkur Ágústsson
Páll Jóhannsson Raddformenn: 
Loftur Magnússon 2. bassi
Hjálmur Pétursson 1. tenór
Einar H. Haraldsson 1. bassi
Bjarni Hjörleifsson 2. tenór

Til vara: 
Grétar Skúlason 2. bassi
Bjarni Hjaltason 1. tenór
Friðgeir Stefánsson 1. bassi
Egill Jónasson 2. tenór 

 

   

 

Go to top